Mintys apie Bibliją

   
  • Visi, trokštantys pažinti Viešpaties valią, pirmiausia turi numarinti savo valią.
  • Geriausias Biblijos dvasingumo įrodymas—praktinis jos pritaikymas gyvenime, kur mes ir įsitikiname jos teisingumu.
  • Niekuomet Biblija (Dievo žodis) neapvilia to, kas vien ja vadovaujasi.
  • Padarykite Dievo žodžiui vietos savo širdyje, ir Jis atves jus pas Viešpatį.
  • Ne Bibliją reikia ginti, o žmones.
  • Žmogus yra aklas, ir jam reikalingas šviesa, jis yra silpnas, todėl jam reikia pastiprinimo, jis yra tingus ir nusiviliantis, todėl jam reikia paskatinimo ir paguodos — visa tai jis gauna Dievo žodyje.
  • Būti Viešpaties valioje — reiškia rasti gyvenimo laisvės paslaptį.

Parengė G. Tumulis

Indija: Upanišados
Babilonas: Enuma eliš
Visų dienų apmąstymai
Rožančiaus istorija
Mitologijos skyrius
religijos skiltis
Vartiklis