Candle with rose

MONIKA
arba
JĮ NUGALĖJO MOTINOS MALDOS

    Candle with rose

331 mūsų eros metais Šiaurės Afrikoje gimė mergytė, kuriai buvo lemta tapti vieno įtakingiausių visų laikų krikščionių, Augustino, motina. Monika gimė pasiturinčioje šeimoje. Sena tarnaitė, kuri kažkada buvo ir Monikos tėvo auklė, buvo krikščionė ir Moniką išauklėjo pagalkrikščionišką tikėjimą.

Kai Monika užaugo, ją atidavė už vyro – Patricijaus, kuris nebuvo krikščionis. Daugelį metų Monika dėjo visas pastangas, norėdama laimėti savo vyrą Viešpačiui. Pasikliaudama patarimu, duotu 1 Petro laiško 3 skyriuje, Monika suvokė, jog jos veiksmai turės daugiau įtakos Patricijaus išgelbėjimui nei žodžiai. Savo begaliniu kantrumu ir romumu Monika Kristui laimėjo savo anytą. Patricijus taip pat tapo krikščioniu, tik žymiai vėliau, jau prieš pat savo gyvenimo pabaigą.

Monika palaikydavo taiką tarp žmonių. Jei kur nors įsiliepsnodavo ginčas ar nesantaika, ji pasistengdavo tai užgesinti ir neleisdavo kartėliui ir blogiui įsišaknyti giliau. Monika patarnaudavo ir ypač padėdavo mokytojams ir pastoriams, kurie tarnaudavo bažnyčioje.

Būdama nekrikščionio žmona, Monika be paliovos melsdavosi, kad jos šeima ateitų pas Kristų. Savo vaikus ji stengėsi auklėti su Viešpaties baime ir norėjo, kad jie vaikščiotų Dievo keliais. Jai būdavo labai skaudu, kai vaikai nuklysdavo nuo tiesos kelio, apie kurį ji tiek daug buvo juos mokiusi. Bene daugiausiai žadantis buvo jos sūnus Augustinas. Jis gavo puikų išsilavinimą, ir Monika džiaugėsi, tikėdama, jog tai sūnui padės dar labiau priartėti prie Dievo. Tačiau Augustinas ignoravo motinos perspėjimus saugotis jaunystės geidulių ir pradėjo gyventi savanaudišką ir amoralų gyvenimą, tuo pat metu tęsdamas ir savo klasikines studijas. Augustinas gyveno su moterimi, kuri nebuvo jo žmona, ir augino vaiką. Monikai pritrūko žodžių perkalbėti sūnų grįžti prie krikščioniško gyvenimo, todėl ji apsisprendė be perstojo melstis, kad sūnus atsigręžtų į Dievą.

 
Helena

Augustinui išvykus į Italiją mokyti, su juo drauge išvyko ir Monika, kuri tuo metu jau buvo likusi našle. Milane ji lankė bažnyčią, kurios pastoriumi buvo Ambrozijus. Monika be galo apsidžiaugė, kai jos sūnus Augustinas susidraugavo su Ambrozijumi ir galiausiai tapo krikščioniu.

Monika mirė 387 metais, būdama 56 metų amžiaus. Savo "Išpažinimuose" Augustinas kalbėjo apie didelį sielvartą, kurį patyrė motinai mirus. Augustinas rašė: "Jai dėl manęs teko pralieti daug ašarų, kad gyvenčiau Tavo [Dievo] akivaizdoje". Tačiau Monika mirė laiminga, nes matė, jog jos maldos buvo atsakytos.

Motinai mirus Augustinui buvo 33 metai ir jo laukė dar daug tarnavimo Kristui ir bažnyčiai metų. Vėliau, žvelgdamas į savo gyvenimą, Augustinas pripažino, kokios svarbios motinos maldos buvo jo išgelbėjimui ir tarnavimui. Nei Augustinas, nei Monika nežinojo ir net nenumanė, kokią įtaką bažnyčiai visais amžiais darys Augustino mokymas.

Iš Christian History Institute archyvų
parengė Rūta Rušinskienė

Kruvinoji Meri
Moterys: Katerina Liuter
Smyrno bažnyčios enciklika
Pirmoji krikščionių archeologė
Iš ankstyvųjų viduramžių pamokslų
Viduramžių prabudimai. Valdensai
Viduramžių prabudimai. Katarai
Viduramžių prabudimai. Viklifas
Viduramžių prabudimai. Husas ir Jeronimas
Šventasis Raštas viduramžiais
Kumrano ritinių paslaptis
Džonas Veslis, XVIII a. Anglija
Eretikas Džirolamas Savonarola
Augustinas. Apie Susaną ir Juozapą, skelbiant ištikimybę
Vienuolių institucijos įsigalėjimas
Krikščionybė: ortodoksijos gynėjai
Šv. Ignacijus iš Antiochijos
Benediktas ir jo Regula
Kodėl kovo 8-oji?
Apsinuoginę kvakeriai
Nikėjos susirinkimas
Susanos istorija
Milano ediktas
Religijos skiltis
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos puslapis
Vartiklis