Candle with rose  

Skaisčiosios Mergelės Marijos globos JAV priešistorė

    Candle with rose

1846 m. gegužės 10 d., 4-ą savaitgalį o Velykų, Baltimorės Dievo motinos Ėmimo į dangų katedroje susirinko archivyskupas Samuel Eccleston ir 22 JAV vyskupai. Gegužės 13 d. jie Palaimintąją Mergelė Mariją, pastojusią be nuodėmės, išrinko JAV globėja. Gegužės 15 d. jis paprašė Šv.Sosto leisti visose šalies vyskupystėse kreipinius papildyti žodžiu "Skaisčioji", Palaimintosios Mergelės litaniją papildyti "Karaliene, pradėjusi be nuodėmės, melskis už mus".

Bet birželio 1 d. popiežius Gregory XVI mirė, ir birželio 15 d. jo vietą užėmęs Pius IX prašymą aprobavo 1947 m. vasario 7 d. Po 8 m., 1854 m. Pius IX Nekaltą pradėjimą paskelbė tikėjimo dogma.

Blessed Virgin Mary, patronage of USA Reikia atkreipti dėmesį, kad gerokai iki tol didelė JAV dalis, vadinama "Mūsų ispaniški užjūrio kraštai" buvo globojami Skaisčiosios Mergelės. 1760 m. popiežius Clement XIII aprobavo Nekalto prasidėjimo Mergelės Marijos globą Ispanijai, o tai apėmė ir Floridos, Džordžijos, Teksaso, Naujosios Meksikos, Arizonos Ir Kalifornijos valstijas.

1584 m. St.Augustine (Florida) pranciškonų bažnyčia buvo skirta Skaisčiajai Mergelei ir buvo pirmoji JAV teritorijoje su Nekalto prasidėjimo nuoroda. MacLeod knygoje "Palaimintosios Mergelės Marijos istorija Š.Amerikoje" nurodoma, kad iš per 800 Palaimintojai Mergelei skirtų bažnyčių 145 pavadinime turėjo Nekalto prasidėjimo įvardijimą. Tėvas Maynard Geiger 1943 m. suskaičiavo tokių esant: iš 4817-os 637-ias.

JAV vyskupų prašymas įtraukti epitetą "Skaisčioji" jau turėjo tradiciją nuo pat 13 a. Taip buvo ir 1477 m. Sixtus IV aprobuotose mišiose "Sicat Liliam" ir "Egredimini" (Leonard Nogarolis). 1568 m. Pius V peržiūrėjus Romos brevijorių, žodis "pradėjimas" buvo pakeistas "gimdymu" (nors pranciškonams buvo leista naudotis Nogarolis mišiolu).

1644 m. Innocent X leido Ispanijoje švęsti Palaimintosios Mergelės Marijos Pastojimo dieną. Nuo 1708 m., popiežiumi esant Clement XI, tai ėmė daryti visa Bažnyčia.

Ilgus metus ispanai kvietė visas tautas išreikšti meilę "Nuestra Senora de la Purisima Conception". K.Kolumbo flagmanas, 1492 m. atradęs Ameriką, buvo vadintas ne vien tik "Santa Maria", bet (pagal kai kuriuos istorikus) "Santa Maria de Conception". Antrąją iš rastų Naujojo pasaulio salų Kristupas pavadino "La Conception" (pirmąją - San Salvador). Daugybė "ispaniškosios" Amerikos upių, ežerų, miestų ir misijų pavadintos su " la Purisima Conception" globa.

Ispanijos pagarbos Skaisčiajai Mergelei Marijai išraiška yra ispano Bartomole Esteban Murillo (1617-82), El Maestro, kaip buvo vadinamas, paveikslai išaukštinantys Nekaltą pradėjimą. Garsiausias jų yra Luvre, kur Palaimintoji Mergelė stovi virš pusmėnulio apsupta cherubinų su rankomis ant krūtinės, o akis nukreipusi į dangų.

Kalbant apie Murillo reikia pabrėžti, kad jis nepradėdavo nė vieno religinio paveikslo nepasimeldęs, o jo įkurtos meno mokyklos mokiniai sveikindavo "Būkite palaiminti Švenčiausiasis sakramente ir Mūsų Dievo motinos Nekaltas pradėjimas".

Šis pasveikinimas tapo įprastu ispanams, ypač ši frazė: "Alabado sea el Santisimo Sacramento del Altar! Bendita sea la Limpia y Purisima Concepcion de Nuestra Senora Maria Santisima sin mandra de pecado original!" (Būk pagerbtas švenčiausiasis Altoriaus sakramente! Būk palaiminta nesuteptoji ir skaisčioji Mūsų Švenčiausiosios Dievo motinos pastojime be pirmapradės nuodėmės!). Ją ispanai mokė dainuoti Naujojo pasaulio indėnus.

Pietų kunigas-poetas Abram J.Ryan apie 1880 m. gruodžio 8 d. parašė vieną geriausių savo eilėraščių.

Monoteizmas
Trejybės atsiradimas
Juodoji mergelė Marija
Marijos garbinimo atsiradimas
Moterys: Katerina Liuter
Moterys: Gemma Galgani
Ir atėjo trys karaliai
Ignacijaus laiškas Polikarpui
Krikščionybė: ortodoksijos gynėjai
Jonas Auksaburnis. Apie Susaną
Iš viduramžių kalėdinių pamokslų
Kristaus dieviškumo pagrindimas šv.Jono rašiniuose
Augustinas. Apie Susaną ir Juozapą, skelbiant ištikimybę
Pirmieji krikščionių raštai
Kankinys šv. Polikarpas
Pirmoji šeima: Ieva
Šv.Teresa iš Avilos
Nikėjos susirinkimas
Susanos istorija
Biblijos skyrius
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos skiltis
Vartiklis