“Jeruzalės Biblija”

   

Sumanymas išleisti “Jeruzalės Bibliją” gimė Antrojo pasaulinio karo metu. Tada dar niekas nežinojo, kaip vadinsis naujasis leidimas. Tiesiog naujojo projekto tikslas buvo Šv. Raštą pateikti plačiam skaitytojų ratui aiškia ir suprantama forma. Tai turėjo būti naujausi kiekvienos Biblijos knygos vertimai su išsamiais paaiškinimais puslapių apačioje, paralelinėmis vietomis paraštėse bei įžangomis prieš kiekvieną atskirą knygą ar knygų grupę. Norint užvesti skaitytojus “ant kelio”, įžangoje buvo nagrinėjami teksto, istorinio konteksto, kanono, teologijos ir kiti klausimai. Projektui vadovavo mokslininkų grupė iš L’Ecole Biblique. Su jais bendradarbiavo Paryžiaus spaustuvė “Editions du Cerf”.

Laikotarpyje nuo 1945 m. iki 1955 m. buvo išleistos atskiros Biblijos knygos. 1956 m. pasirodė visa Biblija vienoje knygoje. Jos pavadinimas buvo paprastas – “La Sainte Bible” (“Šventoji Biblija”), tačiau dėl glaudaus ryšio su Jeruzale šiam leidimui greitai prigijo kitas vardas – “La Bible de Jerusalem” (“Jeruzalės Biblija”). Šis pavadinimas vėliau ir tapo oficialiu šio leidimo pavadinimu.

“Jeruzalės Biblija” patinka žingeidiems žmonėms, nes šis leidimas skirtas Rašto studijoms. Anglų kalba “Jeruzalės Biblija” pasirodė 1966 m.

1973 m. buvo imtasi peržiūrėti prancūziškąjį originalą - 1985 m. pasirodė “Naujoji Jeruzalės Biblija”. Šiuo metu rengiamas trečias papildytas leidimas.

Pagal http://www.op.org/op/ebaf/jerubibl.htm parengė Rūta Rušinskienė

Susanos istorija
Babelio bokšto data
Abraomas nebuvo žydas?
Paslaptingas ugnies nusileidimas
R. Bonkė. Tikėjimas ir Dievo vardai
Salantų parapijos istorija
Mitologijos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis