Jėzus Biblijoje
[ Priedas apie hebrajų kalbą ]

BIBLINIAI KODAI: JĖZAUS KRISTAUS VARDAS

Jėzus hebrajiškai yra Ješua. Panagrinėkime, kur vardas Jėzus Kristus yra užkoduotas hebrajiškame Šventraštyje. Biblijos žodžių-kodų fenomenas – tai tam tikri žodžiai, randami ST pagal atitinkamus žingsnelius. Žingsnelis – tai atstumas tarp kiekvienos raidės. Pavyzdžiui, kodas “Dievo Sūnus” hebrajiškai yra “ben elohim” (BN ELHIM). Jis Skaičių knygoje aptinkamas kas 10 raidžių. Taigi tarpas arba žingsnelis tarp B ir N, N ir E, E ir L, Lir H, H ir I, I ir M yra 10 raidžių. Vadinasi kodo žingsnelis yra 10.

Žingsneliu 10 kodas “Dievo Sūnus” pirmiausiai aptinkamas Skaičių knygoje. Antrąjį kartą tas pats kodas aptinkamas Levito arba Kunigų knygoje. Tik šįkart žingsnelis yra 88. Trečią kartą Skaičiuose žingsnelis jau yra 151, po to Išėjimo knygoje – 239 ir t. t.

Taigi, 10 yra minimalus šio junginio žingsnelis, 88 yra antras minimalus jo žingsnelis ir t. t.


Numbers 5:15-18:9

Jėzus Kristus Toroje (Penkiaknygėje arba pirmose penkiose Biblijos knygose)

Skaičių 5:15-18:9
Atgamintas tekstas be tarpelių: 3 316 raidžių eilutėje

Raudona - Jėzus Kristus (Ješua Mašiah)
Violetinė - auka už nuodėmę


Visoje Toroje (5 Mozės knygose) yra tokių kodų, susijusių su Kristumi, randamų šiuo “žingsniniu metodu”.

Lietuviškai Hebrajiškai Rašto vieta žingsnelis Išvaizda
Jėzus Kristus Numbers 5:15-18:9 Skaičių 5:15-18:9 3316 Minimalus žingsnelis Toroje
Dievo Sūnus Numbers 11:28-29 Skaičių 11:28-29 -10 Minimalus žingsnelis Toroje
Iš Dievo Numbers 14:29-38 Skaičių 14:29-38 84 Minimalus žingsnelis Toroje
Atėjęs iš Dievo Numbers 5:15-18:9 Skaičių 6:5-7 13 Minimalus žingsnelis Toroje
Tas, kuris yra kaip Žmogaus Sūnus Numbers 8:17-20 Skaičių 8:17-20 46 Minimalus žingsnelis Toroje
Dovydo palikuonis Numbers 25:14-18 Skaičių 25:14-18 26 Minimalus žingsnelis Toroje
Betliejus Numbers 26:54-57 Skaičių 26:54-57 -33 Minimalus žingsnelis Toroje
Iš mergelės Numbers 16:9 Skaičių 16:9 7 Minimalus žingsnelis Toroje
Iš Nazareto Numbers 1:26-27 Skaičių 1:26-27 19 Minimalus žingsnelis Toroje
Viešpats Jėzus Numbers 14:44-23:37 Skaičių 14:44-23:37 -2228 Minimalus žingsnelis Toroje
Mirtis ant kryžiaus Numbers 22:2-30 Skaičių 22:2-30 -264 Minimalus žingsnelis Toroje
Mirties kryžius Numbers 1:52-5:21 Skaičių 1:52-5:21 1289 Minimalus žingsnelis Toroje
Mūsų Atpirkėjas Numbers 26:54-55 Skaičių 26:54-55 -3 Minimalus žingsnelis Toroje
Nisano 14 Numbers 5:15-18:9 Skaičių 15:3-36 -311 Minimalus žingsnelis Toroje
Abibo 14 Numbers 4:3-7 Skaičių 4:3-7 -33 Minimalus žingsnelis Toroje
Golgotoje Numbers 4:46 Kunigų 26:43-Skaičių 4:46 -2129 3 minimalus žingsnelis
Prisikėlimas iš numirusiųjų Numbers 13:17-15:30 Skaičių 13:17-15:30 677 Minimalus žingsnelis Toroje
Prisikėlęs Mesijas Numbers 16:16-23:26 Skaičių 16:16-23:26 1810 Minimalus žingsnelis Toroje
Jo prisikėlimas Numbers 30:6-7 Skaičių 30:6-7 4 Minimalus žingsnelis Toroje
Jo paėmimas Numbers 16:11 Skaičių 16:11 1 Minimalus žingsnelis Toroje
Jehošua Numbers 27:17 Skaičių 27:17 7 Minimalus žingsnelis Toroje
Mesijas Numbers 26:38-39 Skaičių 26:38-39 -5 Minimalus žingsnelis Toroje
Dievo Evangelija Numbers 15:4-16:7 Skaičių 15:4-16:7 358 Minimalus žingsnelis Toroje
Į visą pasaulį Numbers 7:48-16:30 Skaičių 7:48-16:30 2735 Minimalus žingsnelis Toroje

Visi šie žingsniniai kodai koncentruojasi aukščiau pavaizduotame Toros plotelyje, sudarančiame 17 procentų viso teksto. Būtų neįtikėtina, jei ši koncentracija būtų atsitiktinė. Tokių žingsninių kodų Toroje daugiau niekur nėra. Beje, nieko panašaus į tokius kodus kaip “Buda Mesijas”, “Mahometas Mesijas” ar “Jėzus netikras Mesijas” šiuose tekstuose nebuvo rasta.

Jėzus Izaijo 53 skyriuje

Izaijo 53:6-12 Atgamintas tekstas be tarpelių: 20 raidžių eilutėje

Raudona spalva – Besiveržiantis/staiga nužengiantis iš aukštybių, Jėzus yra mano galingas vardas (shokake me’al YESHUA shmee ohz)
Violetinė – Mesijas (Mashiah) Paralelinės vietos: (shokake) Izaijo 33:4 (staigiai puolantis), (me’al) Pradžios 1:7, Izaijo 6:6

Visame hebrajiškame šventraštyje – Tanakoje - yra randama daugelis kitų žodžių susijusių su Kristumi, šifruojant juos tuo pačiu būdu.


Staiga nužengiantis iš aukštybių,
Jėzus yra mano galingas vardas
Isaiah 53:6-12 Izaijo 53:6-12 -20 Minimalus žingsnelis Tanakoj
Pranašas kaip Mozė Isaiah 46:7-61:2 Izaijo 46:7-61:2 1975 2 minimalus žingsnelis Tanakoj
Šventoji Dvasia Isaiah 48:22-60:22 Izaijo 48:22-60:22 -1915 Minimalus žingsnelis Tanakoj
Naujoji Sandora 2 Kings 25:23 2 Karalių 25:23-Jeremijo 9:15 -11606 Minimalus žingsnelis Tanakoj

Jėzus Kristus 22 Psalmėje

22 Psalmė 1-15 eil. Atgamintas tekstas be tarpelių: 45 raidės eilutėje

Raudona – Laikinasis Gyventojas yra Jėzus Kristus (Ger Yeshuah Mashiah).
Violetinė – Jo kryžiaus auka (ail tzelahvo).

Žingsnelis “45” yra minimalus tarpelis visame hebrajų šventraštyje Tanakoj. 22 psalmė (panašiai kaip ir Izaijo 53 sk.) yra viena iš svarbiausių pranašysčių, atskleidžianti Mesijo karštą, aistringą troškimą. Šioje pranašystėje aptinkamas šis minimalus tarpelis.

Žingsnelis “45” atitinka hebrajiško žodžio “Adomas” gematriją. Tai rodo, jog Jėzus atėjo kaip antrasis Adomas. Pirmasis Adomas atnešė nuodėmę ir mirtį, Antrasis Adomas – teisumą ir amžinąjį gyvenimą.


PRIEDAS
Hebrajų kalba: šiek tiek istorijos

Hebrajų kalba yra viena seniausių pasaulio kalbų. Ji priklauso semitų kalbų šeimai. Jos ‘giminaitės’ yra aramėjų, akadų, arabų ir amharų k.

Hebrajų kalba buvo Abraomo, Izaoko ir Jokūbo – žydų protėvių – ir Biblijos (Senojo Testamento) kalba. Kai kurie literatūros šedevrai užrašyti būtent hebrajų k.: Pranašų knygos, Psalmės, Giesmių giesmė, Patarlės ir Ekleziasto knyga.

Romėnams sunaikinus antrąją šventyklą, o Bar-Kokhba pralaimėjus sukilimą, hebrajų kalba pamažu liovėsi buvusi šnekamąja kalba.

Žydų diaspora, arba išsklaidytieji žydai, paprastai kalbėdavo tos vietos kalba, o Izraelio žemėje labiau mėgo kalbėti aramėjiškai, graikiškai, arabiškai nei hebrajiškai. Tačiau hebrajų kalba toliau vystėsi ir tobulėjo kaip rašytinė kalba. Pagrindinis to tikslas buvo Biblijos bei Sakytinio Įstatymo aiškinimas.

Priešingai nei lotynų kalba, kuri yra laikoma mirusia kalba, hebrajų kalba yra nuolat atgaivinama ir atnaujinama. Atkūrus Izraelio valstybę, ji tapo pagrindine šnekamąja ir rašomąja kalba.

Šiandien hebrajų kalba naudojama laikraščiuose, žurnaluose, per TV, radiją ir t. t. Kaip ir bet kuri kita kalba, ji turi savo žargoną.

Ypatumai:

Rašytinėje hebrajų kalboje naudojami priebalsiai ir tik keletas balsių. Skaitant hebrajišką tekstą atrodo tarytum skaitytum slaptą, užkoduotą raštelį, kurį gavai nuo bičiulio, su kuriuo susitarei išleisti balses. Jei jums atsiųstų maždaug tokio turinio raštelį, greičiausiai jūs atspėtumėte, kas jame užšifruota:

Dur rkts p klmlu. (Jei neatspėjote: “Durų raktas po kilimėliu”).

Balsiai hebrajų k. žymimi taškeliais bei brūkšneliais virš priebalsių. Ypač tai daroma vaikų knygelėse, senoviniuose religiniuose tekstuose, o, pvz., laikraščiuose jie visai nežymimi.

Pagal Arimasa Kubo straipsnį bei http://www.ort.org/ort/hebrew/module1.htm
"Remnant Publishing" WWW svetainėje yra tekstų ir rusų kalba

Parengė Rūta Vekerotaitė

Biblijos skiltis
Susanos istorija
Benediktas ir jo Regula
Ignacijaus laiškas Polikarpui
Viduramžių žydų filosofija. Kabala
A.Mauragis. Nauja krikščionybės interpretacija
Mitologijos puslapis
Vartiklis