Strėlės, skrodžiusios laukinius Vakarus

Dar ne taip seniai reikėjo didelės drąsos susigrumti vien lankais ginkluotais indėnais. 18 a. viduryje net ir plintant indėnų tarpe šaunamiesiems ginklams, lankai tebebuvo labai pavojingas ginklas (ypač naktį, kai nebuvo galima nustatyti, kur yra priešas), o buivolų medžioklėje - tiesiog nepakeičiamas. Priešą jos pasiekdavo 100 jardų atstumu, nesukeldavo triukšmo ir joms niekada nepritrūkdavo šovinių. Lankai buvo labai lengvi ir patogūs nešioti. Strėlių antgaliai buvo gaminami ne tik iš akmens (dažniausiai titnago) aštrių skeveldrų, bet ir iš ragų, kaulų, vėžlių šarvų, kietesniojo medžio ir metalo. Kartais jos būdavo panardinamos į gyvačių ar augalinius nuodus, tačiau ši hipotezė yra sukurta daugiau Holivude, nei buvo tikrovėje. Praktiškai tik Paintes (John C.DaCosta, 1919) ir Hopi (J.H.Bill) indėnai naudojo užnuodytas strėles. Tiesiog tam nebuvo reikmės.

Bet daugeliui indėnų genčių strėlės buvo ne vien tik ginklas, bet ir pasaulio Sutvėrėjo dovanos. Pvz., Geronimo perdavė Čirikahua apačių pasaulio sukūrimo mitą, kuriame milžiniškas paukštis, erelis, davė apačiams lanką ir išmokė juo naudotis. Čijenų mite pasaulio kūrėjas Maheo 4-ias Mahutas, gydomąsias strėles, perdavė genties gydytoju, kuris po to tapo jų pranašu. Be Mahutų galėjo išnykti ir pati čijenų gentis, todėl jos buvo saugomos Strėlių Prižiūrėtojų specialiame vigvame. Senesni ginklai, ietys ir atlatl, trumpos svaidomosios ietys, nėra minimos pasaulio sukūrimo mituose.

Gydytojai, ritualuose naudoję strėles, buvo laikomi galingesniais, nes strėlės simbolizavo patį Kūrėją. Čemehuevių "strėlių šamanai" gydė strėlių padarytas žaisdas. Kaimyninės gentys, pvz., Yumas, naudojosi čemehuevių šamanų paslaugomis. Kai Pima indėnas susirgdavo ar būdavo sužeistas, gydytojai iššaudavo strėles į įsivaizduojamas blogio dvasias, kurios tyko ligonių. Modokų šamanai šalia sergančiojo į žemę įsmeigdavo specialią strėlę, kad ši palaikytų jo dvasios stiprybę ir nuvytų ligą.


Baltieji bizonai
Apačiai: Aušros šokis
Vorų pramotė pagrobė ugnį
Š. Amerikos pasaulio tvėrimo mitai
Juodakojai ir Saulės šokis
Evenkai, jakutai, eskimai
Rio Azulas – prie upių kelio
Zoologija ir mitologija
Mažojo elnio pėdsakai
Majų krašte
Mitologijos puslapis
Vartiklis