Bernardas Brazdžionis
   

  Aleliuja ir Hosanna


  Trys Verbų sekmadienio posmai

  Užrašas ant palmės šakelės
  Nelei Mazalaitei
  vieną Verbų sekmadienį, Brooklin, NY

 Atgailos ir skundų psalmės
 Kai pasauly nuskambės,
 Viešpačiui Velykų palmės
 Prasiskleis žiedais garbės:
  "Aleliuja ir Hosana".

 Ko per amžius neveizėjai
 Po gimtuoju dangumi -
 Pranašai ir fariziejai
 Garbins Dievą šaukdami:
 "Aleliuja ir Hosana!".

 Atpirkėjo duotą maną,
 Kad gyventum, imk širdin,
 Ir ištaręs lupom "Amen!"
 Užgiedosi įkandin:
 "Aleliuja ir Hosana".  Du dingę apaštalo Pauliaus laiškai

        *

    Kada aš atvyksiu,
    Tik Dievas težino -
    Turėkite duonos,
    Vandens ir vyno,
    Budėkite naktį,
    Stovėkite vartuos,
    Laikykite širdis
    Malonei atvertas.

        * *

    Venkim veiksmo
    Drumzlino, žemėto,
    Dievo žodis
    Veltui nesimėto,
    Dievo žodis
    Pirma mūsų eina -
    Išmanykim
    Dievo žodžio kainą.


Jonas Šiožinys. Eilės
Czeslaw Milosz. Ulro žemė
Kuo tapo suaugę Pepė Ilgakojinė ir Kalis Bliumkvistas?
L. Devita. Atsižadėtos istorijos
Džalal ad-Din Rumi
Skaitiniai, poezija ir fantastika
Vartiklis