Donaldas Kajokas

Provincijos vaizdeliai:
slaptasparnis

1.
  aure
  - augmenijoj prie kelio - įstrigęs žmogus su sparnais!

2.
  labai intymiu balsu kalbinti tėvą likimą intymiu
  kaip naktinė užuolaida kaip senmergės segė gėlė
  rožiniais apvadėliais kelnaitės vešlūs moters
  plaukai džiunglės plaukų liepsnojantis krūmas
  ryto autobuse kurio gale įsitaisęs vyriškis padeda
  ranką ant sėdynės atlošo kad išlenkta plaštaka
  liestų moters plaukų ugneles lyg netyčia

3.
  keliauk atsargiai, pasistiebęs, neprityrus ranka
  tave veda, verias ryšys: gerklė - sudžiūvęs kardo
  lašas - svetimtautė daina svetimam automobilyje
  "mirtis sušildo mus po vieną" ryšys itin mįslingas
  keliąs aibę loginių prieštarų aišku viena - uždrausta
  ties juo ilgėliau sulaikyt savo žvilgsnį nes tada
  likusį amžių teks gyventi akim išvarvėjusiom

4.
  augi bet tai ne progresas vysti bet tai ne regresas
  tuštybių tuštybė mirties akivaizdoje šaukti kaip
  tūlas imperatorius "O, koks menininkas miršta!" matyt
  geležis ligi šiolei neatitirpus to romėno galvoj
  taip pat nesuprasi šventųjų ar siaurakakčių įkarštis
  klausti: o kas atpirks šėtoną? užtat būtų tauru
  tykiai išeit rudeniop, dar tykiau pagalvojus kaip
  nuostabiai mirštu.

5.
  rašau ne savo mintis - atkeliavusias, prie žydrio
  jos buvo, aukščiau gal, apibrizgo kol atvibravo,
  nubluko, - netiesa kuri mus žemina netiesa kuri mus
  aukština populiarumas trukdo būti populiariam o
  talentas - talentingam atsisėstum atrodo va šitaip
  ir jei sugebėtum sėdėt visą dieną dienų dienas ir
  metus visiškai nejudėdamas tada jau tvarkoj

6.
  taigi vyriškis autobuse padeda ranką kad liestų
  moters plaukų ugneles lyg netyčia visai nepažįstamos
  moters o ten tankmėje, vešlioj augmenijoj, prie
  kelio, įstrigęs žmogus su sparnais
  - Angelas?
  - Ne, sakau, žmogus su sparnais.Tukaramas. Gimęs šudra
Vis tiek ateis pavasaris...
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Tadeušas Ruževičius. Teletrendelės
Kuo tapo suaugµ Pepļ Ilgakojinļ ir Kalis Bliumkvistas?
Vienuolyno kapeliono pasakojimas apie gaidį ir vištą, Šantiklerą ir Pertelotę
Pranciška Regina Liubertaitė. Šauksmas
B. Bjornsonas. Pavojingos piršlybos
Džalal ad-Din Rumi
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis