Sentencijos pagal Sigitą Gedą

Poezija turi savo lauką.

Mane vadina moralistu. Nelabai suprantu, ką mūsų laikais reiškia šis žodis. Prancūzų moralitė ir moralistai - ne tas pats. Moralitė yra mokymas, kaip nepasimesti (nepamesti) sielos. Mokytis reikėtų iš visko:
iš kriauklės;
iš šunelio;
iš muzikos;
iš nuolatinio lyginimo ir gretinimo;
iš kvailybių (savų ir svetimų).

Homeras atgims per kompiuterius? Atgimsta chimeros.

Iškeroja keistas augalas. Niekieno sūnus. FDažnai - su aštriais spygliais. Kartais gal ir genijus. Priklauso nuo sėklos. J.Brodskis: "Kur tiek sėklos išlaistyta..."

Ar lietuviams nuolat vaidenasi šėtonas? Ar mes apsėsta tauta? Čiurlionis išėjo iš galvos būdamas genijus. Žmuidzinavičiui nebuvo kur išeiti. Jis absoliučiai neturėjo galvos. Tai tipiškas lietuvių Jonelis, sovietmečiu gudriai suvokęs, kaip virsti Vanka.

Papildomai skaitykite:
Eduardas Mieželaitis. Tapsmas
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
Rezidento pamokslas nepažįstamiems ponams
Vienuolyno kapeliono pasakojimas apie gaidį ir vištą, Šantiklerą ir Pertelotę
Deividas Konstantainas. Arbata Midlande
Džalal ad-Din Rumi