Umberto Eco. Fuko švytuoklė

Umberto Eco (g.1932), garsaus italų mokslininko semiotiko, meno ir literatūros teoretiko, rašytojo antrasis romanas (pirmasis - "Rožės vardas") "Fuko švytuoklė" pasirodė 1988-ais, įsiverždamas į literatūrinį pasaulį paslapties ir nerimo banga. Jo herojai - mūsų amžininkai, veiksmas - mūsų dienomis, bet paslaptingos gijos susieja dabartį su praeitimi, Kabalą su kompiuteriu, tikrovę su fikcija, mistinį pasaulį su realiuoju - kas gali apibrėžti jų ribas? Didžioji pasaulio paslaptis nepasiduoda intelektualių žaidimų ironijai - ji sukyla prieš puikybės apimtus protus.

Umberto Eco

Šis puslapis yra įvadinis puslapis į Umberto Eco knygos "Fuko švytuoklė" aptarimą. Jame bus pateikiamos ištraukos iš šios knygos, tai pat atsiliepimai, įspūdžiai ir komentarai apie šią ir kitas U.Eco knygas, kai kurių savokų, vardų, pavadinimų, reiškinių ir t.t., paminėtų šiuose puslapiuose, paaiškinimai. Tam kartais bus panaudojamos nuorodos į kitus 'Vartiklio' puslapius, o taip pat iš ten nušokti į reikiamą "Fuko švytuoklės" vietą.

Siūlome nesikuklinti ir padėti 'Vartikliui' vystyti šią temą. Jūsų pagalba, patarimai, pastabos, nuomonė yra labai vertinga. Todėl prašau atsiųsti Jums patikusias "Fuko švytuoklės" citatas, komentarus ir t.t. adresu j.skendelis@elnet.lt.


O dabar galite paskaityti šiuos puslapius:
Alchemikų filosofinis akmuo (paskutinis skyrius)
Trumpa U.Eco biografija
Umberto Eco. Įžengiant į miškus

Ištrauka iš "Fuko švytuoklės" pradžios
ir
         komentarai šiai ištraukai
5 skyrius. Gebura (Picatrix)
5 sk. 34b. Fliperis (Inti Illimani)
Grafas Kaliostro
5 Gebura: 41. Dion Fortune,
5 Gebura: 51-52: Apie sinarchiją;
5 Gebura: 41b. Rosa Rosarum,
5 Gebura: 41d. Okultizmo mokslai
Gnosticizmo atgimimas Viduramžiais;
Ištrauka apie kompiuterius,
Ištrauka iš 20 skyriaus apie šventąjį Gralį,
Ištrauka iš 81 skyriaus apie telūrines sroves,
Ištrauka iš 46 skyriaus apie Liuciferio Bažnyčią su komentarais apie kryžių
Ištrauka iš 70-71 skyriaus apie Rosenkreicerius ir alchemiją
Rozenkreicerių hermetinę, kabalistinę, alcheminę, gnostinę simbolika
71 skyrius: Grigaliaus kalendorius
Tamplieriai - Kristaus kariai (7-12 skyriai)
Tamplierių ordino istorija (12 skyrius ir oficiali istorija)
Tamplieriai ir Bafometas (14 skyrius)
Asasinai ir Kalnų Senis (102-104 skyriai)
Tamplieriai, asasinai ir mokslai (103 skyrius)
Ateiviai iš planetos vardu Žemė
Požemių pasaulis ir Pasaulio valdovas
Paslaptingosios ertmės

Pokalbis su Umberto Eco: Laiškas butelyje
Atsiliepimas apie knygą,
Hyper-erdvė: Eco ir amerikiečiai,
U. Eco. Chaosmo estetika: James Joyce Viduramžiai

apie tikrąją Fuko švytuoklę,
ir kas yra Ayers Rock uola,
apie svastiką ir Toro kūjį
Svastikos keliai ir klystkeliai
E.P. Blavatskaja apie milžinus ir
Stounhendžas - Anglijos mistinis statinys
Tamplierių ordino regula

Be to, magijos puslapyje yra citata iš "Fuko švytuoklės" apie Alisterį Kraulį.