Salomėja Nėris

    Vėjas

   Vėjas, oi, vėjas!
   Vėjas ir vėjas!
   Plaukus paleido ir apkabino,
   Ir išbučiavo veidą, krūtinę.

   Rudens aguoną -
   Lapą geltoną
   Į mano plaukus slapta įpynė. -
   Rudenio meile dega krūtinė.

   Lėkti ir lėkti!
   Ir nepasiekti...
   Akys užmerktos, juokiasi veidas. -
   Neša ir supa vėjas palaidas!


    Gyvenimo giesmė

   Gyvenimas mano - vėjas palaidas!
   Kaip sakalas skrieja per tyrus laukus.
   Gyvenimas mano - pavasario aidas.
   Gyvenimas mano - tai sapnas klaikus.

   Aš myliu gyvenimą - jauną, ugningą,
   Kaip myli pavasarį lauko gėlė!
   Aš myliu gyvenimo džiaugsmą aistringą, -
   Stipriai - kaip jaunystė temoka mylėt.

   O žeme, o motina mano brangioji!
   Mielai tu puošiesi žiedais ir krauju. -
   Jei burtus tavuosius pakeistų man rojum,
   Tai būtų ilgu man, ilgu man be jų!

   Aš myliu tave, gaivalingas pasauli!
   Gal būt kaip žvėris tu mane sudraskysi? -
   Vis tiek - aš ir mirsiu šypsodamos saulei,
   Ir saulė degs mano akyse!

   
    Pabučiavimas

   Pabučiavimas tavo buvo karštas ir
          trumpas,
   Ir kaip žaibas staigus, ir svaigus
          kaip naktis-
   O galinga pagunda! - Ir šventieji
          suklumpa...
   Pabučiavimas tavo - pavogta
          kibirkštis.

   Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių
          lūpų -
   Jos išdegino žymę lig širdies
          gilumos!
   Ir beprotišku svaiguliu mintį užsupo -
   Ji kaip vergė prie tavęs dieną naktį
          rymos.

   Ne gyvatė įkando - karštos lūpos
          bučiavo!
   Ligi kaulų nusmilko šiurpulinga
          šalna -
   Negaliu aš pamiršti... Nes žinau, kad
          ir tavo
   Visos mintys ir aistros - bendro
          laužo liepsna!


Jorma Etto. Suomis (ir kt.)
Kazys Bradūnas. Eilės
L. Devita. Atsižadėtos istorijos
Alfonsas Andriuškevičius. Iš "22-ių naujų eilėraščių"
Bernardas Brazdžionis. 'Aleliuja ir Hosanna' ir kt.
Donaldo Kajoko 'Slaptasparnis'
Bronius Mackevičius. Purienos ir kt.
C. Lewis. Didžiosios skyrybos
Vlado Braziūno eilės
K.Plankas. Pristatymas ir eilės
Riiti Jokomicu: Musė
Skaitiniai, poezija ir fantastika
Lietuviskos vizijos
Vartiklis