Egiptas: Pasaulio sukūrimas

Svarbiausias išlikęs tekstas apie egiptietišką Pasaulio sukūrimo versiją yra gerai išsilaikusiame papiruse, kurį 1862-ais britų konsulas Luksore Mustafa Agha perdavė A.H.Rhind'ui, - dabar jis Britų muziejuje. Šis 16 pėdų ir 8 colių ilgio bei 9,25 colio pločio papirusas priskiriamas laikotarpiui tarp XXVI dinastijos ir Ptolomėjų epochos (kažkur tarp 664-30 m.pr.m.e.). Gali būti, kad kai kurie perrašomi tekstai savo kilme siekia III tūkst. pr.m.e.

Pasaulio sukūrime veikia dievas Neb-er-tčer ("Beribio Viešpats"), - pirmapradis dievas, neturintis ribų nei erdvėje nei laike. Kitas jo vardas būtų "Amžinas Visatos Dievas". Jis savimi užpildė visą Visatą ir po neapibrėžto laiko nusprendė sukurti Žemę ir įgavo dievo Kheperos, dievo Kūrėjo, formą.

Prieš jam virstant Khepera, teegzistavo vandenys, - pasaulinis Nun vandenynas. Nun keitėsi, nes jame buvo gemalas - visa, kas gyva, sėkla. Tačiau dar nebuvo gyvybės Nun vandenyse. Visa dar tebuvo visuotinės ramybės ir bejėgiškumo būsenoje. Khepera išaugo iš Nun, - ir tai buvo pirmasis veiksmo impulsas.

Virš Nun, vandenų, nebuvo nieko, - tuščia nyki erdvė. Kurdamas Neb-er-tčer siuntė komandas širdžiai ir jos virsdavo būtimi. Jis tarė žodį "Khepera", - ir Khepera atsirado. Kai jis išaugo iš Nun, jam reikėjo vietos apsistoti. Jis ištarė tos vietos vardą, - ir iškart ta vieta atsirado.

Khepri, the rising sun between Isis and Nephthys
Ozirio kapas. Khepera (Khepri) -
tekanti saulė (skarabėjus) tarp
Izidės ir Neftidės

Ar tai neprimena Biblijos "Pradžios knygos" ar islamo:
"Alachas yra Dangaus ir Žemės Sutvėrėjas; ir kai jis nuspręsdavo, kas turi būti, ištardavo "Tebūnie!" - ir tai būdavo."


god Ptah

Logosas ir pasaulio sukūrimas

Logoso doktrina dažnai sutinkama daugelyje neolito laikų mituose. Be žydų sukurtos Biblijos, kurioje Dievas kuria pasaulį žodžiu, tą daro ir Egipto dievai. (O taip pat ir Kalbos reikšmė indų Brihadaranjanos upanišados pasaulio kūrimo procese).

Mitas apie dievo Ptaho pasaulio sukūrimą ateina iš tų laikų, kai Pirmosios Dinastijos (3100-2890 m.pr.m.e.) valdančioji klasė nutarė perkelti sostinę į Memfį. Tai parodo ir intelektualinio darbo svarbą, kai pasaulis tveriamas minties (ar širdies) pagalba ir atiduodamas būčiai liežuviu (t.y. kalba), - tai labai skiriasi nuo kitų vien fizinių tvėrimo aktų.

"[53]. Tai virto būtimi kaip širdis ir Tai virto būtimi kaip liežuvis - Atumo forma. Galingasis Didysis yra Ptahas, kuris perdavė [gyvybę visiems dievams] bei jų ka - per širdį, kurios dėka Horas tapo Ptahu, ir per liežuvį, kurio dėka Tehuti tapo Ptahu.

[54]. [Taip] atsitiko, kad širdis ir liežuvis gavo pirmenybę prieš [kiekvieną kitą] kūno organą aiškindami, kad jis yra kiekvieno dievo ir žmogaus, [kiekvieno] raguočio, visų šliužų ir [visų], kurie gyvena, burnoje; galvodami ir įsakydami viską, ką panori.

[55]. Jo Eneidė yra iki jo dantyse ir lūpose. Tai [prilygsta] Atumo sėklai ir pirštams juk [Ptaho] Eneidė, yra jo burnos dantyse ir lūpose, kurios ištaria visus vardus, iš kurių gimė Šu ir Tefnutė, ir kurios aprengė Eneidę.

[56]. Akių žvilgsnis, ausų klausa, kvapo jutimas per nosį - visi jie atsiskaito širdžiai. Ši yra priežastis, iš kurios visa užbaigta kyla, ir ką liežuvis praneša, ką širdis mąsto.

[57]. Taip buvo sutverti visi dievai ir ši Eneidė buvi išbaigta. Dar daugiau, Visa dieviškoji tvarka virsta būtimi per tai, ką mąsto širdis ir praneša liežuvis. Taip ka dvasios šios kalbos dėka buvo sukurtos ir hemsut dvasios buvo paskirtos - tos, kurios viskuo aprūpina ir maitina (Taip teisingumas buvo duotas tam, kuris daro, ką mėgsta ir neteisybė duota tam, kuris daro tai, ko nemėgsta). Taip gyvybė buvo duota tam, kuris yra doras ir mirtis duota tam, kuris nusidėjo. Taip buvo sutverti visi amatai ir visi menai, darbas rankoms ir kojų judėjimas bei kiekvieno organo veikla - pagal komandą, kurią sumąstė širdis ir kurią pranešė liežuvis - ir kas sudarė visa ko vertę.

[58]. [Taip] atsitiko, kad Ptaho pasakyta: "Tas kurs visa sutvėrė ir dievams davė būtį". Dar daugiau, jis yra Ta-tenen, kurs pagimdė dievus ir visa kilo iš jo, maistas ir kitas aprūpinimas, dievų dovanos ir bet kuris naudingas daiktas. Taip buvo atrasta ir suprasta, kad jo galia didesnė negu [kitų] dievų [galia].

[59]. Ir vėliau Ptahas buvo patenkintas tuo, ką jis visa sukūrė, bei dieviškąja tvarka. Jis sutvėrė dievus, pastatė miestus, dievus paskyrė į jų šventyklas,

[60] nustatė jų aukas, pastatė jų šventyklas ir jiems sutvėrė kūnus tokius, [kuriais] jų širdys būtų patenkintos. Taip dievai įėjo į savo kūną iš kiekvienos medžio [rūšies], kiekvienos akmens [atmainos], iš kiekvieno molio [tipo] ir iš visa ko, iš ko jie galėjo įgauti formą. Taip visi dievai ir jų ka susispietė prie jo, patenkinti ir susiję su Dviejų Žemių Viešpačiu."

(Memfio pasaulio sukūrimo mokslas)

Papildomas puslapis: Ba ir Ka, siela ir dvasia

Galite peržiūrėti Egipto mitologijos puslapį, kuris prasideda pasaulio sukūrimo istorija pasaulį kuriant Ptahui, - o taip pat paskaityti kitų tautų Pasaulio sukūrimo mitus:
karštosios Indijos mitas
atšiauriosios Skandinavijos mitas
Babilono "Enuma-Eli÷"
net tolimųjų užjūrių - majų mitas.
Taip pat galite paskaityti:
Egipto mitologijos puslapis
Egipto „Mirusiųjų knyga“
Liūtagalvis dievas Apedemakas
Zep Tepi - pirmasis laikas
Ką pasakoja Rozetos akmuo?
Pasaulio sukūrimo simbolika: nuo rato iki kryžiaus
Rato ir kryžiaus simbolika
Piramidžių mistika
Džedo pastatymas

Mitologijos skiltis
Vartiklis